Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU    : Güneşpark Evleri Site Yönetimi

 

 

KVKK Bilgilendirme Beyannamesi

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu sebeple işbu beyan, Veri sorumlusu’nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında kişisel verileri elde edilen ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir.

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumluyuz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanın gerekmediği durumlarda yapacağınız bilgilendirmeyle birlikte Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacağız. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.