2020 Yılı asansör fenni muayeneleri yapılmış olup tüm asansörler mavi etiket almıştır.